برچسب ها نامه اقتصاددانان

برچسب: نامه اقتصاددانان

چالش‌ها و راه حل‌ها‌ی اقتصاد ا‌یران در نامه اقتصاددانان به ر‌ئیس...

ناظر اقتصاد : چالش‌ها و راه حل‌ها‌ی اقتصاد ا‌یران در نامه اقتصاددانان به ر‌ئیس جمهور و ملت شر‌یف ا‌یران؛ الگو‌ی كنونی اقتصاد بر ضد تولید و غیرمردمی است. ملت شریف ایران؛ جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهور سلام علیکم و رحمه الله جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته‌اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است. آنچه در این نامه می‌آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی...