برچسب ها نرخ تولید

برچسب: نرخ تولید

وزیر اقتصاد: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور...

وزیر اقتصاد گفت:کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تشدید تورم و کاهش نرخ تولید شد به طوریکه در آن زمان می‌شد از ذخایر ارزی در خارج از کشور برای مدیریت این مشکل استفاده و یا نفت را پیش فروش کرد. در حال حاضر روی کاغذ 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم این در حالیست که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اوراق قرضه را در بازارهای بین‌المللی منتشر می‌کنند و کسب درآمد دارند اما این امکان برای ایران وجود نداشت. وزیر اقتصاد و دارایی گفت: باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته...