برچسب ها همتی

برچسب: همتی

هشدار همتی به سودجویان بازار ارز

ناظر اقتصاد : عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دومین برنامه گفت و گوی ویژه خبری خود از ایجاد بازار آنی ارز با بازیگردان اصلی بانک مرکزی خبر داد و گفت: باید بازار ارز را بازار متشکلی کنیم، چرا که باید بازار را ساماندهی کرد، اکنون در بازار و اقتصاد، بازار آزاد تاثیرگذار است، هرچند با اختیاراتی که به صادرکنندگان داده‌ایم می توانند بخشی از ارز را از طریق سنا به صرافی ها عرضه کنند. وی افزود: ما حتما باید بازار متشکل ارزی یا شبیه بورس داشته باشیم تا معاملات آنی نه آتی را در آن ساماندهی کنیم، بانک...