برچسب ها واسيلی لئونتيف

برچسب: واسيلی لئونتيف

واسیلی لئونتیف|یک اقتصاددان بین رشته‌ای

واسيلي لئونتيف (Wassily Leontief) به توسعه دهنده تحليل داده-ستانده معروف است. تكنيك داده – ستانده، كه روابط ميان بخشها يا صنايع مختلف در يك اقتصاد را توصيف مي كند، كاربردهاي مهم زيادي در اقتصاد دارد و بينش هاي وسيعي درباره نحوه كار اقتصادها ارايه مي كند. تحليل داده-ستانده براي فهم گلوگاههاي توليد به هنگام گسترش اقتصاد و چگونگي توزيع فرآيند تورمي در سرتاسر اقتصاد به كار مي رود. اين تكنيك، همچنين، پس از جنگ جهاني دوم، براي برنامه ريزي هاي پنج ساله اقتصادي در اقتصادهاي سوسياليستي و اقتصادهاي در حال توسعه به كار رفته است. آشنایی با زندگی واسيلي لئونتيف واسیلی...