برچسب ها وضعیت نابرابری

برچسب: وضعیت نابرابری

وضعیت نابرابری در جهان

هرچند که در دو دهه اخیر، وضعیت فقر در جهان بهبود پیدا کرده و تعداد فقرا از 1850میلیون نفر در سال 1990 به 766 میلیون نفر در سال2015 کاهش پیدا کرده، اما وضعیت نابرابری در جهان بدتر شده است. از اینرو در مجمع جهانی اقتصاد در سال 2017 ، نابرابری اقتصادی بعنوان بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات اجتماعی اعلام شده است. موسسه آکسفام گزارشی را از وضعیت نابرابری در جهان برای اجلاس جهانی داووس در سال 2017 تهیه کرده است که حاوی نکات مهمی می‏ باشد. در این مقاله، در ابتدا به رئوس گزارش آکسفام و سپس به آثار اقتصادی...