برچسب ها وقف

برچسب: وقف

تأمین مالی خرد

ناظر اقتصاد: یکی از موانع رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه‌ای موجود است. یکی از راه‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارهای خرد و نوپا در کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی خرد یا همان اعتبارات خرد است. برنامه‌های تأمین مالی خرد به منظور اشتغال‌زایی و فقرزدایی، از جمله برنامه‌هایی است که با ایجاد و گسترش فعالیت‌های درآمدزا (به ‌ویژه برای زنان کم ‌درآمد) و توسعه جوامع محلی توجه زیادی به آن جلب شده است. در این گزارش به جوانب مختلف تأمین مالی خرد پرداخته می‌شود. تأمین مالی خرد...

ظرفیت‌های وقف در جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی

ناظراقتصاد: تامین منابع مالی غیر‌انتفاعی برای رشد اکوسیستم کارآفرینی همواره یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه بوده است. وقف به‌عنوان یک نهاد سنتی و ملی ایران که ریشه تاریخی بسیار طولانی دارد در مقوله‌های اجتماعی بسیار موثر عمل کرده و همواره برای تولید سرمایه‌های اجتماعی عظیم مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این نهاد دو وجهی که قابلیت ارتباط موثر با بخش مدرن را دارد می‌تواند بسیاری از چالش‌های امروز اکوسیستم کارآفرینی ایران را در بخش تامین منابع مالی و زیر ساخت‌های اجرایی حل کرده و نوع جدیدی از وقف به‌عنوان وقف فزاینده ارزش آفرین را ایجاد کند.در بخش‌های...