برچسب ها پارک علم

برچسب: پارک علم

آشنایی با مراکز رشد و پارک‌‏های علم و فناوری در ایران...

امروزه، ايجاد ظرفيتي براي نوآوري و تجاري‌سازي محصولات تکنولوژي‌محور بخشي از رقابت بين‌المللي براي کسب قدرت اقتصادي را تشکيل مي‌دهد. بسياري از اقتصادهاي جهان گام‏هاي مؤثري جهت تقويت نظام نوآوري خود برداشته‌اند. اين گام‌ها در پاسخ به نياز کشورها به تحقيق و توسعه شکل گرفتند؛ چرا که افزايش هزينه‌ها و ريسک مربوط به پذيرش تکنولوژي‏هاي جديد و پيچيده، و عدم دسترسي به متخصصان فني ماهر در کشورهاي ديگر، توجه به برنامه‌‌هاي ملي تحقيق و توسعه را ضروري مي‌نمايد. کشورها از طريق اين برنامه‌ها، مي‌توانند از بنگاه‌هاي جديد و تکنولوژي‌محور، درون مرزهاي کشور، حمايت کنند. يکي از اقداماتي که بسياري از...