برچسب ها پتنت

برچسب: پتنت

نقش سرریز تکنولوژی‌‌ های نظامی – دفاعی در تولیدات صنعتی غیرنظامی

ناظراقتصاد: سرریزهای(spillovers) ناشی از توسعه صنایع دفاعی و نظامی تاثیر قابل توجهی بر تکنولوژی‌های غیرنظامی و تولیدات صنعتی داشته است. هدف از گزارش حاضر بررسی نقش سرریز تکنولوژی‌‌ های نظامی در تولیدات صنعتی(غیرنظامی) است. در این نوشتار بر واکاوی وسعت سرریزهای دوطرفه نظامی-غیرنظامی که حاصل تکنولوژی هایی است که کاربرد دوگانه دارند نیز توجه نموده‌ایم، چرا که تکنولوژی، شامل انتقال فناوری‌های غیرنظامی به کاربردهای نظامی یا(فناوری‌های دو منظوره) و همچنین تبدیل تکنولوژی‌های نظامی به کاربردهای غیرنظامی نیز می شود. مطالعات نشان می‌دهد که توسعه صنایع دفاعی-نظامی کشورها در دهه‌های گذشته تولیدات قابل توجهی را در قالب سرریز تکنولوژی برای صنایع...

مروری بر جایگاه پتنت در جهان و ایران

ناظراقتصاد: اداره ثبت پتنت به بررسی درخواست‌های ثبت اختراع پرداخته و نیز در رابطه با اعطا یا عدم اعطای اعتبار به پتنت را تصمیم‌گیری می‌کند. فرایند بررسی در بین ادارات مختلف(و در کشورهای مختلف) متفاوت است. فرایند بررسی اساسی معمولا شامل تعیین این موضوع است که آیا نوآوری ادعا شده بدیع، غیر آشکار و قابل استفاده در صنعت است یا نه؟ این فرایند ممکن است تعاملات متعدد بین متقاضیان و ماموران بررسی را الزامی سازد و می‌تواند یک روند طولانی در پی داشته باشد. به عنوان مثال، پروسه اخذ پروانه در اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) می‌تواند سه تا پنج...