برچسب ها پرتغال

برچسب: پرتغال

چرا حمایت از کالای داخلی فقط مختص ایرانی‌ها نیست؟

ناظراقتصاد: وقتی صحبت از حمایت از کالای ایرانی می‌کنیم یکی از مولفه‌ها، قاعدتاً مصرف تولیدات ملی است که در کنار دیگر مولفه‌هایی چون تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی اداری، مدیریت واردات، جلوگیری از قاچاق، توانمندسازی تولید و... یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایتی است. اینکه مصرف تولیدات ملی چه اهمیت و ضرورتی دارد و اینکه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه آثار و تبعاتی به‌دنبال دارد، موضوعی مستقل برای تحقیق و مطالعه است که هر شهروند ایرانی که نسبت به خاک و میهن و ارزش‌های دینی و انسانی خویش غیرت و تعصب دارد، نسبت به آن باید به یک...