برچسب ها پساتوافق

برچسب: پساتوافق

لزوم سیاست گذاری‌های ارزی مناسب در پسا توافق با بهره‌گیری از...

یکی از مسائل بسیار مهم در «پسا توافق»، کیفیت سیاست گذاری‌های ارزی در ج.ا.ایران می‌باشد. در این دوره از یکسو درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته است و از سوی دیگر نیز منابع قابل توجه ارزی از قید تحریم ها آزاد می شوند. هر چند که بخش قابل توجهی از منابع آزاد شده، متعلق به دولت نمی باشد، اما موجب گشایش های مختلف برای کشور خواهد شد. این نکات اهمیت «کیفیت» سیاست گذاری‌ها را بیش از پیش می‌گرداند. لازم بذکر است، درآمدهای نفتی کشور در سال 1390 حدود 120 میلیارد دلار بود که بر اساس پیش بینی‌ها به حدود 25میلیارد...