برچسب ها پویا ناظران

برچسب: پویا ناظران

راه‌های ممکن برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران

ناظراقتصاد: پویا ناظران یکی از اقتصاددانان جوان در گفت‌وگو با هفته نامه تجارت‌فردا گفته است: اگرچه به نظر می‌آید تورم در دولت یازدهم مهار و تک‌رقمی شده اما از نظر من، طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به معنای واقعی مهار نشد و کاهش نیافت و صرفاً بروز آن به آینده موکول شد. پشتوانه سخن من، این است که سازوکار مهار بلندمدت تورم، مرتبط و متناسب با مهار بلندمدت رشد نقدینگی است؛ به طوری که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد. وی با بیان اینکه در طول پنج سال گذشته، نقدینگی ما از حدود نیم میلیون میلیارد تومان...