برچسب ها چالش زیست محیطی

برچسب: چالش زیست محیطی

چالش زیست محیطی و استراتژی کسب و کار

ناظر اقتصاد: در سه دهه اخیر، چالش زیست محیطی از نگرانی‌های بزرگ عمومی به شمار می‌رود. همان‌گونه که اطلاعات و دانش افراد در مورد اثرات آسیب‌های زیست محیطی افزایش می‌یابد، فشار بر راه‌هایی که در پیش گرفته شده است بیشتر می‌شود. بیشتر این فشارها صنعت را (به عنوان منبع اصلی آلودگی)، نشانه گرفته است. افراد نیز در حال تغییر الگوهای رفتاری خود هستند و صنایع می‌بایست به نیازهای بی‌پایان مصرف کنندگانی که از محیط زیست اطلاعات زیادی دارند پاسخ دهند. تا این اواخر چالش زیست محیطی در صنایع بیشتر در مرحله حرف بود تا عمل. اگرچه رد نیازهای عمومی...