برچسب ها چشم انداز اقتصاد جهانی

برچسب: چشم انداز اقتصاد جهانی

مروری بر چشم انداز اقتصاد جهانی (نرخ رشد، ریسک و شکاف...

ناظراقتصاد: اقتصاد جهانی در حال تجربه کردن بهبودی چرخه‌ای است که بازتابی از سرمایه گذاری، فعالیت‌های تولیدی و تجارت است. این بهبود در مقابله افت خوش خیم وضعیت مالی جهانی بوده و به طور کلی شامل سیاست‌های تطبیقی، افزایش اعتماد، و تثبیت قیمت‌ها مواد است. پیش بینی‌ها نشان از آن بوده که رشد تولید ناخالص جهانی که از 2.4 درصد در 2016 به 3 درصد در سال 2017 ارتقا خواهد یافت. روند صعودی هم اکنون در حال گسترش است و بیش از نیمی از اقتصادهای جهان شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود بوده‌اند. به ویژه ارتقای بازده و رشد...