برچسب ها چک‌ برگشتی

برچسب: چک‌ برگشتی

افزایش آمار چک‌های برگشتی/ ۱.۴ میلیون فقره چک برگشت خورد

ناظر اقتصاد: حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٥٦ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور جزء چک‌های برگشتی است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. بالغ بر ۹.۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٩٠٩ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۷.۳ درصد و ۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در شهریور ماه ١٣٩٧، در استان تهران حدود ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود...

چک‌ برگشتی بیشتر شد!

ناظر اقتصاد : آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیرماه سال‌جاری، ۹.۵میلیون فقره چک به ارزش 86.6هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شد که نسبت به ‌ماه قبل از نظر تعداد 4.4 و از نظر مبلغ 11.1درصد افزایش داشته اما همزمان، تعداد و مبلغ چک‌ برگشتی نیز به‌ترتیب 2 و 5.5درصد رشد کرده است. در‌ماه مورد گزارش ۳.۴ میلیون فقره چک معادل 36.3درصد کل چک‌های صادر شده به مبلغ 50هزار میلیارد تومان در استان تهران صادر شده و استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز با سهم ۹.۴ و ۷.۷درصدی در رتبه‌های دوم و سوم در استفاده از چک...