برچسب ها کارت اعتباری

برچسب: کارت اعتباری

ریسک‌های عملیاتی مربوط به کارت اعتباری

ناظر اقتصاد: گسترش کاربرد کارت اعتباری در فعالیت‌های پرداخت مشتریان، به ‌صورت بالقوه می‌تواند بانک را در معرض ریسک عملیاتی قرار داده و مسائل مربوط به مدیریت حساب‌های مشتری و پردازش پرداخت را ایجاد کند. موفقیت بانک در عملیات کارت اعتباری، بستگی به دستیابی به هدف صرفه مقیاس دارد. عملیات کارت اعتباری، بسیار اتوماتیک است و حجم زیادی از معاملات را در اختیار داشته و نیازمند کنترل عملیاتی قوی است. یکی از انواع ریسک‌های عملیاتی، تقلب است که یک مشکل مداوم مرتبط با برنامه‌های کارت اعتباری است. ماهیت متفاوت آن به عنوان خدمتی که تضمین نشده است و توسط مشتری مدیریت...

آیا کارت اعتباری با ریسک نقدینگی همراه است؟

ناظر اقتصاد: تامین مالی کارت اعتباری و نرخ سود مربوط به آن، ازجمله دغدغه‌های ناظران و سیاستگذاران شبکه بانکی کشور است. چگونگی تامین مالی کارت اعتباری می‌تواند آن را با ریسک نقدینگی مواجه سازد. کارت‌های اعتباری منتشر شده در سطح بین‌الملل از منابع مختلف مالی تأمین مالی می‌شوند. ابزارهای مختلف مالی می‌تواند بانک را با انواع مختلف ریسک نقدینگی مواجه سازد. به‌عنوان مثال کارت‌های اعتباری که از منابع اوراق‌بهادارسازی تأمین مالی می‌شوند، در مقایسه با کارت‌های اعتباری که از محل سپرده‌ها تأمین مالی می‌شوند، با ریسک نقدینگی متفاوتی مواجه هستند. بنابراین بانک‌های بزرگ با دسترسی به انواع مختلف منابع مالی...

کارت اعتباری و تدابیر کمیته بال

ناظر اقتصاد: بر عکس پرداخت‌های نقد، پرداخت وجه کارت اعتباری با ریسک همراه است؛ همین موضوع لزوم تدوین الزامات نظارتی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز و دارایی موزون به ریسک مرتبط با کارت اعتباری را ضروری می‌سازد. تاریخچه کسب و کار کارت اعتباری نشان داده است که چطور اعتبارات نامطمئن از بازپراخت، با محدودیت زمانی در بازپرداخت و محدودیت مقدار تسهیلات مواجه شده‌اند. در نظر گرفتن همه این پارامترها در برآورد سرمایه کار راحتی نیست. بنابراین کسب و کارهای کوچک و مشتریان محدود قادر به دریافت کارت اعتباری هستند تا بتون سرمایه مورد نیاز را محاسبه کرد. کسب و کارهای...

کارت اعتباری | ریسک‌های پیش‌رو و الزامات نظارتی

ناظر اقتصاد : با وجود اینکه در شبکه بانکی کشور، صدور کارت اعتباری سال‌ها است که آغاز شده، اما یکی از حلقه‌های مفقوده آن، الزامات نظارتی بر صدور و مدیریت ریسک‌های مرتبط با آن است. با افزایش صدور کارت اعتباری ، اگر چه سودآوری بانک ممکن است افزایش یابد اما احتمال افزایش در ریسک‌های مرتبط با آنها نیز وجود دارد. از اینرو بانک‌ها و نگه‌دارندگان کارت باید به کاهش ریسک و بهبود سودآوری توجه داشته باشند. در برخی موارد، مشتریان بد حساب با محدودیت یا کاهش دریافت اعتبار یا در موارد تکرار رفتار بدحسابی با توقف در پرداخت اعتبار مواجه...