برچسب ها گزارش بورس

برچسب: گزارش بورس

گزارش روزانه بورس | ۲۷ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 734 واحدی به 157.337 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 9529 میلیارد ریال (543 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6340 میلیارد ریال (تقریبا 3579 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 11.747 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه 27 شهریور ماه 97 با کاهش 734 واحدی به رقم 157 هزار و 337 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۲۶ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌ کل ‌بورس با افزایش 2361 واحدی به 158.071 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 12580 میلیارد ریال (1775 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6865 میلیارد ریال (تقریبا 2926 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 14.744 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 26 شهریور ماه97 با افزایش 2361 واحدی به رقم 158 هزار و 71 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۲۴ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌ کل ‌بورس با افزایش 3058 واحدی به 158.119 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 17.899 میلیارد ریال (5589 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 9549 میلیارد ریال (تقریبا 4824 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 17.035 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه24 شهریور ماه 97 با افزایش 3058 واحدی به رقم 158 هزار و 119 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۲۱ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 6483 واحدی به 155.061 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 11.390 میلیارد ریال (109 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 8.768 میلیارد ریال (تقریبا 4.594 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 15.455 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه21 شهریور ماه 97 با افزایش 6483 واحدی به رقم 155 هزار و 61 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | ۲۰ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1578 واحدی به 148.577 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 10.630 میلیارد ریال (881 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5158 میلیارد ریال (تقریبا 1400 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 13.507 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۹۷ باافزایش ۱۵۷۸ واحدی به ۱۴۸ هزار و ۵۷۷ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۶۳ واحدی...

گزارش روزانه بورس | ۱۹ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 4764 واحدی به 146,998 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 10,253 میلیارد ریال (660 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6031 میلیارد ریال (تقریبا 2411 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 13,213 میلیارد ریال بوده ‌است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس با 181 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 167 واحد و پتروشیمی پارس با 151 واحدافزایش بیشترین تأثیرمثبت را بر برآورد شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۸ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص کل ‌بورس با افزایش 2605 واحدی به 142.234 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 8433 میلیارد ریال (384 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4312 میلیارد ریال (تقریبا 1381 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 10.980 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 18 شهریور ماه 97 با افزایش 2605 واحدی به رقم 142 هزار و 234 واحد رسید....

گزارش روزانه بورس | ۱۴ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 269 واحدی به 137,714 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 5478 میلیارد ریال (1447 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4590 میلیارد ریال (تقریبا 2098 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6523 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه 14شهریور ماه 97 با کاهش 269 واحدی به رقم 137 هزار و 714 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن...

گزارش روزانه بورس | ۱۳ شهریور ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد: شاخص کل ‌بورس با افزایش 2725 واحدی به 137.983 واحد رسید. ارزش‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 6192 میلیارد ریال (1393 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3254 میلیارد ریال (تقریبا 780 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات ‌خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 7273 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 13 شهریور ماه 97 با افزایش 2725 واحدی به رقم 137 هزار و 983 واحد...