برچسب ها گزارش روزانه بورس

برچسب: گزارش روزانه بورس

گزارش ۲۷ فروردین ۹۸ بورس – کاهش شاخص آزاد شناور

ناظر اقتصاد: گزارش 27 فروردین 98 بورس بیانگر کاهش شاخص آزاد شناور است. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 84 واحدی به 201.890 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 18.756 میلیارد ریال (4420 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5978 میلیارد ریال (تقریبا 1365 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18.949 میلیارد ریال بوده است. در پایان معاملات 27 فروردین 98 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل، با افزایش ۸۴ واحدی به رقم ۲۰۱ هزار و ۸۹۰ واحد و شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش...

گزارش ۲۶ فروردین ۹۸ بورس – رکوردشکنی شاخص کل

ناظر اقتصاد: گزارش 26 فروردین 98 بورس بیانگر رکوردشکنی شاخص کل بود. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 5721 واحدی به 201.805 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 14.788 میلیارد ریال (1028 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6543میلیارد ریال (تقریبا 806 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 19.497 میلیارد ریال بوده است. رکوردشکنی شاخص کل - 26 فروردین 98 بورس گزارش 26 فروردین 98 بورس بیانگر رکوردشکنی شاخص کل بود. در پایان معاملات 26 فروردین 98 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل، در یک رکوردشکنی با...

گزارش ۲۵ فروردین ۹۸ بورس – کاهش شاخص کل فرابورس

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 881 واحدی به 196.084 واحد رسید. گزارش 25 فروردین 98 بورس بیانگر کاهش شاخص کل فرابورس است. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9458 میلیارد ریال (433 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4855میلیارد ریال (تقریبا 572 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 13.308 میلیارد ریال بوده است. در پایان معاملات 25 فروردین 98 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل، با رشد 881 واحدی به رقم 196 هزار و 84 واحد رسید و وارد کانال ۱۹۶ هزارتایی شد. شاخص کل...

گزارش ۲۴ فروردین ۹۸ بورس – رشد شاخص کل

ناظر اقتصاد: گزارش 24 فروردین 98 بورس بیانگر رشد شاخص کل است. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1224 واحدی به 195,202 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 10,753 میلیارد ریال (372 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5,772 میلیارد ریال (تقریبا 1814 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 14,339 میلیارد ریال بوده است. رشد شاخص کل - 24 فروردین 98 بورس گزارش 24 فروردین 98 بورس بیانگر رشد شاخص کل است در پایان معاملات 24 فروردین 98 بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با رشد 1224...

گزارش ۲۱ فروردین ۹۸ بورس – رشد پیوسته قیمت‌ها

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 3553 واحدی به 193,978 واحد رسید. گزارش 21 فروردین 98 بورس بیانگر رشد پیوسته قیمت‌ها، پردامنه‌تر و شدیدتر از روزهای قبل است. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 11,795 میلیارد ریال (1022 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5,878 میلیارد ریال (تقریبا 1779 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده  است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 14,872 میلیارد ریال بوده است. رشد پیوسته قیمت‌ها - 21 فروردین 98 بورس بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات 21 فروردین 98 بورس اوراق...

گزارش ۲۰ فروردین ۹۸ بورس – صف‌ های طولانی خرید

ناظر اقتصاد: 20 فروردین 98 بورس با افزایش در شاخص کل مواجه بود. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1832 واحدی به 190,425 واحد رسید. گزارش 20 فروردین 98 بورس بیانگر پابرجایی صف‌های طولانی خرید در شمار زیادی از سهم‌های بورسی است.ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9693 میلیارد ریال (649 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4296 میلیارد ریال (تقریبا 990 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 12,350 میلیارد ریال بوده است. صف‌‌های طولانی خرید - 20 فروردین 98 بورس در پایان معاملات 20 فروردین 98 بورس اوراق...

گزارش ۱۹ فروردین ۹۸ بورس – رشد در فرابورس

ناظر اقتصاد: 19 فروردین 98 بورس با افزایش در شاخص کل مواجه بود. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 518 واحدی به 188.592 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 10.172 میلیارد ریال (531 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4948 میلیارد ریال (تقریبا 1090 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 13.499 میلیارد ریال بوده است. رشد در فرابورس - 19 فروردین 98 بورس در پایان معاملات دوشنبه 19 فروردین 98 بورس اوراق بهادار در شاخص کل با افزایش ۵۱۸ واحدی به رقم ۱۸۸ هزار و ۵۹۲...

گزارش ۱۸ فروردین ۹۸ بورس – افزایش در شاخص بازار اول...

ناظر اقتصاد: 18 فروردین 98 بورس با افزایش در شاخص کل مواجه بود. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1539 واحدی به 188.075 واحد رسید. گزارش 18 فروردین 98 بورس بیانگر افزایش در شاخص بازار اول و دوم است.ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 9891 میلیارد ریال (373 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5193 میلیارد ریال (تقریبا 1066 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 13.645 میلیارد ریال بوده است. افزایش در شاخص بازار اول و دوم - 18 فروردین 98 بورس در پایان معاملات یکشنبه 18 فروردین 98...

گزارش ۱۷ فروردین ۹۸ بورس – افزایش در شاخص کل

ناظر اقتصاد: 17 فروردین 98 بورس با افزایش در شاخص کل مواجه بود. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1254 واحدی به 186.535 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 6222 میلیارد ریال (260 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3008 میلیارد ریال (تقریبا 470 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 8500 میلیارد ریال بوده است. افزایش در شاخص کل - 17 فروردین 98 بورس گزارش 17 فروردین 98 بورس، بیانگر افزایش در شاخص کل است. در پایان معاملات شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ شاخص کل بورس اوراق بهادار...

گزارش ۲۵ اسفند ۹۷ بورس – اصلاح قیمت سهام

ناظر اقتصاد: 25 اسفند 97 بورس با افزایش در شاخص کل مواجه بود شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2009 واحدی به 171,125 واحد رسید. گزارش 25 اسفند 97 بورس، بیانگر معاملاتی کم حجم در اغلب نمادهای معاملاتی است همچنین اصلاح قیمت سهام در گروه فلزات اساسی و همچنین گروه خودرویی‌ها و معدنی‌ها قابل توجه است. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 17,499 میلیارد ریال (12,434 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 27,017 میلیارد ریال (تقریبا 22,945 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 9137 میلیارد ریال بوده...