برچسب ها گزارش روزانه بورس

برچسب: گزارش روزانه بورس

گزارش روزانه ۲۰ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 20 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با کاهش 47 واحدی به 339,386 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 19,765 میلیارد ریال (1549 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 14,199 میلیارد ریال (تقریبا 3568 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 28,847 میلیارد ریال بوده است. امروز معامله‌گران 20 آذر 98 بورس بیش از 3.3 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 472 هزار نوبت معامله و به ارزش 1976 میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز 20...

گزارش روزانه ۱۹ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 19 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 3642 واحدی به 339,434 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 27,081 میلیارد ریال (3235 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 15,357 میلیارد ریال (تقریبا 2677 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 36,526 میلیارد ریال بوده است. شاخص بورس تهران امروز 19 آذر 98 بورس تحت تاثیر حضور پول‌های قدرتمند در دو ساعت ابتدایی روز سه‌شنبه رشد بیش از 4900 واحدی را به ثبت رساند و به حوالی 341 هزار...

گزارش روزانه ۱۶ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 16 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 5096 واحدی به 327,624 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 20,332 میلیارد ریال (967 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 12,706 میلیارد ریال (تقریبا 1349 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 30,722 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز 16 آذر 98 بورس ، با جهش5 هزار و 96 واحد به رقم 327 هزار و 624 واحد رسید. شاخص کل با معیار...

گزارش روزانه ۹ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 9 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 3357 واحدی به 314,587 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 16,142 میلیارد ریال (1474 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 10,564 میلیارد ریال (تقریباً 1373 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 23,859 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه 9 آذر 98 بورس مطابق هفته قبل روند رو به رشد داشته و با جهش 3357 واحد به رقم 314 هزار و...

گزارش روزانه ۶ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 6 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 1586 واحدی به 311,230 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 15,608 میلیارد ریال (2619 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 10,371 میلیارد ریال (تقریباً 870 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 22,490 میلیارد ریال بوده است. امروز شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات 6 آذر 98 بورس با افزایش 1586 واحد به رقم 311 هزار و 230 واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن 507 واحد رشد کرده...

گزارش روزانه ۵ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 5 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 1166 واحدی به 309,643 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 16,843 میلیارد ریال (2687 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 16,547 میلیارد ریال (تقریباً 7582 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 23,121 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات 5 آذر 98 بورس در یک روند رو به رشد مانند روزهای گذشته با افزایش 1166 واحدی روبه‌رو شد و به رقم 309 هزار...

گزارش روزانه ۴ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 4 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 2703 واحدی به 308,477 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 15,190 میلیارد ریال (1558 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 13,781 میلیارد ریال (تقریباً 7416 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 19,997 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل 4 آذر 98 بورس با افزایش 2703 واحدی به رقم 308 هزار و 477 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن 2162 واحد رشد کرده و به رقم 91 هزار و...

گزارش روزانه ۳ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 3 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 151 واحدی به 305,774 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 16.643 میلیارد ریال (934 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6912میلیارد ریال (تقریباً 1318 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 21.303 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معاملات امروز یکشنبه 3 آذر 98 بورس در یک روند متعادل همچون روز گذشته با 151 واحد رشد به 305 هزار و 774 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه ۲ آذر ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 2 آذر 98 بورس ، شاخص کل بورس با افزایش 625 واحدی به 305.622 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 12.559 میلیارد ریال (495 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 20.542میلیارد ریال (تقریباً 14.047 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 18.559 میلیارد ریال بوده است. گرچه بازار بورس در هفته گذشته به دلیل جو روانی و رفتار هیجانی برخی سهامداران با عدم تعادل و افت شاخص مواجه شد، اما به نظر می‌رسد، در 2 آذر 98 بورس و اولین...

گزارش روزانه ۲۸ آبان ۹۸ بورس

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 28 آبان 98 بورس شاخص کل بورس با افزایش 1961 واحدی به 304,688 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 9,202 میلیارد ریال (1660 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5,732 میلیارد ریال (تقریباً 1531 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 11,743 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز 28 آبان 98 بورس با افزایش 1961 واحدی به رقم 304 هزار و 688 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش...