برچسب ها گزارش روزانه بورس

برچسب: گزارش روزانه بورس

گزارش ۲۵ خرداد ۹۸ بورس – انفجار نفت کش‌ها تاثیر گذار...

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات شنبه 25 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 814 واحدی به 234,167 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 18,061 میلیارد ریال (4203 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 7570 میلیارد ریال (تقریبا 796 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 20,632 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات شنبه 25 خرداد 98 بورس با افزایش ۸۱۴ واحدی به رقم ۲۳۴ هزار و ۱۶۷ واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن ۱۵۹ واحد...

گزارش ۲۱ خرداد ۹۸ بورس – افزایش دوباره شاخص کل

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 21 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 350 واحدی به 230,617 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در 21 خرداد 98 بورس‌ 23.151 میلیارد ریال (8520 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 8559 میلیارد ریال (تقریبا 802 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 22388 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 21 خرداد 98 بورس با افزایش ۳۵۰ واحدی به رقم ۲۳۰ هزار و ۶۱۷ رسید. شاخص کل با...

گزارش ۲۰ خرداد ۹۸ بورس – همچنان بورس در اوج

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 458 واحدی به 230,267 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در 20 خرداد 98 بورس‌ 17,664 میلیارد ریال (2863 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 9,311 میلیارد ریال (تقریبا 1954 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 22,158 میلیارد ریال بوده است. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ بورس با رشد 458 واحد...

گزارش ۱۹ خرداد ۹۸ بورس – بازدهی بی‌رقیب سهام

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸ بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2920 واحدی به 229,808 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در 19 خرداد 98 بورس‌ 14,719 میلیارد ریال (2863 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 7,585 میلیارد ریال (تقریبا 1954 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 17,487 میلیارد ریال بوده است. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸ بورس با افزایش ۲ هزار و ۹۲۰...

گزارش ۱۸ خرداد ۹۸ بورس – سایه تحریم پتروشیمی

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات شنبه 18 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 95 واحدی به 226.888 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 11.363میلیارد ریال (491 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4.978 میلیارد ریال (تقریبا 320 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 15.530 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات شنبه 18 خرداد 98 بورس با عقب‌نشینی 95 واحد به رقم 226 هزار و 888 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن 841 واحد رشد...

گزارش ۱۳ خرداد ۹۸ بورس – همچنان افزایش شاخص کل

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات دوشنبه 13 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2439 واحدی به 226,983 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 13,519 میلیارد ریال (372 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 8,458 میلیارد ریال (تقریبا 3009 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18,596 میلیارد ریال بوده است. بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات دوشنبه 13 خرداد 98 بورس با افزایش 2439 واحد به رقم 226 هزار و...

گزارش ۱۲ خرداد ۹۸ بورس – حمله دوباره به قله تاریخی

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز یکشنبه 12 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2156 واحدی به 224,544 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 12,431 میلیارد ریال (1045 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 8,007 میلیارد ریال (تقریبا 1225 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18,168 میلیارد ریال بوده است. بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز یکشنبه 12 خرداد 98 بورس با افزایش 2156 واحد به رقم 224...

گزارش ۱۱ خرداد ۹۸ بورس – اثر منفی جنگ تجاری چین...

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات شنبه 11 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 2089 واحدی به 222,387 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 13,123 میلیارد ریال (1266 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 8,400 میلیارد ریال (تقریبا 2125 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18132 میلیارد ریال بوده است. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات شنبه 11 خرداد 98 بورس با ریزش 2089 واحد به رقم 22 هزار و...

گزارش ۷ خرداد ۹۸ بورس – صف‌های طولانی خرید

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات سه‌شنبه 7 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 5679 واحدی به 223,253 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 16,734 میلیارد ریال (3,101 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 7,558 میلیارد ریال (تقریبا 2,409 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 18,782 میلیارد ریال بوده است. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 7 خرداد 98 بورس با افزایش ۵ هزار و 679 واحد به رقم...

گزارش ۵ خرداد ۹۸ بورس – تعطیلی بازارهای جهانی

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات 5 خرداد 98 بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 3259 واحدی به 217,573 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 11,241 میلیارد ریال (1536 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5,437 میلیارد ریال (تقریبا 1264 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 13,878 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات 5 خرداد 98 بورس با افزایش ۳ هزار و ۲۵۹ واحد به رقم ۲۱۷ هزار و ۵۷۳ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن با...