برچسب ها گزارش هفتگی بورس

برچسب: گزارش هفتگی بورس

گزارش بورس در هفته سوم شهریور ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بورس در هفته سوم شهریور 98 ، شاخص کل با 9752 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 299931 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 4296 واحد افزایش معادل 5.42 درصد  به رقم 83500  واحد را به نمایش گذاشت. خلاصه تحلیل بازار بورس در گزارش 20 شهریور 98 بورس از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 13 شهریور هفته منتهی به 20 شهریور شرح % 68 % 3.4 290,178 299,931 شاخص کل % 145.6 % 5.4 79,204 83,500 شاخص کل هم وزن 1,426,653 % (36) 80,564 51,741 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 447,701 % (38) 19,428 12,027 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم شاخص بازار اول با...

گزارش بورس در هفته دوم شهریور ۹۸

شاخص کل بورس در هفته دوم شهریور 98 در پایان معاملات بورس در هفته دوم شهریور 98 ، شاخص کل با 11504 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 290178 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 2289 واحد افزایش معادل 2.98 درصد  به رقم 79204 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 9289 واحد افزایش به رقم 211823 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 19227 واحد افزایش عدد 585930 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.59 درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 3.93 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه...

تحلیل بازار بورس در هفته آخر مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات بازار بورس در هفته آخر مرداد 98 ، شاخص کل با 4736 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 266127 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 3853 واحد افزایش معادل 5.64 درصد به رقم 72125 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 3141 واحد افزایش به رقم 193368 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 10966 واحد افزایش عدد 541406 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.65 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 2.07 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. از ابتدای...

گزارش بورس در هفته چهارم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش بورس در هفته چهارم مرداد 98 مورد تحلیل قرار گرفته است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته سوم مرداد 98 را نشان می‌دهد. از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 16 مرداد هفته منتهی به 23 مرداد شرح % 46 % 2.4 255,163 261,392 شاخص کل % 107 % 4.5 65,331 68,273 شاخص کل هم وزن 1,156,860 % (23) 53,240 41,004 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 369,070 % 2.3 13,319 13,631 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم وضعیت شاخص کل بورس در هفته چهارم مرداد 98 در پایان معاملات هفته منتهی به 23 مردادماه 98 ، شاخص کل با 6228 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به...

تحلیل بازار بورس در هفته سوم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته سوم مرداد 98 منتهی به 16 مرداد 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته اول مرداد 98 را نشان می‌دهد. جدول1: خلاصه وضعیت بازار بورس تحلیل بازار بورس در هفته منتهی به 16 مرداد 98 از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به9 مرداد هفته منتهی به 16 مرداد شرح % 43 % 0.3 254,446 255,163 شاخص کل % 93 % 5.3 62,016 65,331 شاخص کل هم وزن 1,115,856 % 25 42,463 53,240 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 355,439 % 28 10,399 13,319 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم شاخص کل بورس در هفته سوم مرداد 98 در...

تحلیل بازار بورس در هفته دوم مرداد ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته منتهی  به 9 مرداد 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته دوم مرداد 98 (هفته منتهی  به 9 مرداد 98) را نشان می‌دهد. از ابتدای سال تا کنون درصد تغییر هفته منتهی به 2 مرداد هفته منتهی به 9 مرداد شرح % 42 % 0.6 252,865 254,446 شاخص کل % 88 % 3.5 59,945 62,016 شاخص کل هم وزن 1,062,616 % (21.5) 10,043 42,463 ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم - میلیارد ریال 342,120 % 3.5 1,204,880 10,399 حجم سهام و حق تقدم معامله شده - میلیون سهم در پایان معاملات هفته منتهی به 9 مرداد 98 ، شاخص کل با 1581 واحد افزایش نسبت به...

تحلیل بازار بورس در هفته اول مرداد ۹۸

در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته اول مرداد 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته اول مرداد 98 را نشان می‌دهد. در پایان معاملات هفته منتهی به اول مرداد 98 ، شاخص کل با 6074 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 252865 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 14 واحد کاهش بدون تغییر ماند و رقم 59959 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با 3946 واحد افزایش به رقم 186319 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 14450 واحد افزایش عدد 502910 واحد را...

تحلیل بازار بورس در هفته سوم تیر ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته سوم تیر 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته سوم تیر 98 را نشان می‌دهد. در پایان معاملات بازار بورس هفته سوم تیر 98 ، شاخص کل با 678 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 249622 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 1937 واحد افزایش با 3 درصد رشد روبرو شد و به رقم 61809 واحد رسید. شاخص بازار اول با 807 واحد افزایش به رقم 185031 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 39 واحد کاهش عدد...

تحلیل بازار بورس در هفته دوم تیر ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته دوم تیر 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته دوم تیر 98 را نشان می‌دهد. در پایان معاملات هفته دوم تیر 98 ، شاخص کل با 366 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 248944 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 1509 واحد افزایش با 2.59 درصد رشد روبرو شد و به رقم 59873 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1515 واحد کاهش به رقم 184223 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 8822 واحد افزایش عدد 491606 واحد...

تحلیل بازار بورس در هفته اول تیر ۹۸

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی تحلیلی تحولات بازار بورس در هفته اول تیر 98 پرداخته شده است. جدول زیر نمای کلی بازار بورس در هفته اول تیر 98 را نشان می‌دهد. در پایان معاملات بازار بورس در هفته اول تیر 98، شاخص کل با 13698 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 248578 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 2103 واحد افزایش با 3.74 درصد رشد روبرو شد و به رقم 58364 واحد رسید. شاخص بازار اول با 11219 واحد افزایش به رقم 185738 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 22121 واحد افزایش عدد...