برچسب ها یورو

برچسب: یورو

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بوده و قیمت دلار در ابتدای هفته با 39 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 37130 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 80 ریال افزایش داده شده و برابر 37210 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 7590 ریال بود. این تفاوت قیمت نسبت به هفته پیش 2489 ریال بهبود یافته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود و قیمت یورو در ابتدای هفته با 143 ریال کاهش نسبت...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۱۴ تا ۱۹ بهمن

ارز دولتی • روند قیمت دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته با یک ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 36949 ریال بود. قیمت دلار مبادلاتی در روز پنجشنبه با 30 ریال افزایش نسبت به ابتدای هفته برابر 36979 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 8471 ریال بود. این تفاوت قیمت نسبت به هفته گذشته 1129 ریال بهبود یافته بود. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 123 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | (۲۳ تا ۲۸ دی)

ارز دولتی • روند قیمت دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته با 95 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 36469 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 140 ریال افزایش داشته و برابر 36609 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 7631 ریال بود. این تفاوت قیمت نسبت به هفته گذشته 375 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 1010 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۱۶ تا ۲۱ دی

ارز دولتی • روند قیمت دلار مبادلاتی در طی این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته نسبت به انتهای هفته پیش دو ریال کاهش قیمت داشته و برابر 36089 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 285 ریال افزایش داشته و برابر 36374 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 7256 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 53 ریال بهبود یافته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 39 ریال افزایش...

ضعیف‌ترین و نیرومندترین ارزهای جهان در سال ۲۰۱۷

ناظراقتصاد: یک مرور کلی در پایان سال جاری میلادی نشان می‌دهد که یورو قوی‌ترین و دلار ضعیف‌ترین ارز بوده‌اند. به گزارش ایسنا به نقل از فارکس لایو، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در کل سال ۲۰۱۷ تغییر نداد اما بانک مرکزی آمریکا سه مرتبه نرخ بهره را افزایش داد. انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸ نیز، سه مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد در حالی که بانک مرکزی اروپا بار دیگر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. پوند انگلیس اگرچه با فاصله نسبت به یورو در مکان دوم قرار دارد اما توانسته است تا از تکانه‌های ناشی...

کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهان

ناظراقتصاد: صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: میزان سهم دلار در ذخایر ارزی بین‌المللی در سه ماه سوم 2017 میلادی به پایین ترین سطح خود از سال 2014 میلادی رسیده است. بر اساس این گزارش سهم یوان چین و یورو در ذخایر ارزی بین‌المللی در این مدت با افزایش روبرو شده است. این گزارش افزود: دلار آمریکا همچنان بیشترین سهم را در ذخایر ارزی بین المللی دارد. میزان دلار آمریکا در ذخایر بین المللی در سال 2017 میلادی با کاهش روبرو شده است. میزان دلار در ذخایر ارزی بین‌المللی تا پایان سه ماه سوم 2017 میلادی به 6.13 تریلیون دلار رسیده که...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۱۱ تا ۱۶ آذر

ارز دولتی • روند قیمت دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با 12 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 35277 ریال بود. قیمت دلار در روز پنجشنبه با افزایش 97 ریالی نسبت به ابتدای هفته، 35327 ریال قیمتگذاری شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 6436 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته پیش 321 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته با 113 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته گذشته...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۴ تا ۹ آذر)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته مثبت بود. قیمت دلار در ابتدای هفته با پنج ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 35230 ریال قیمتگذاری شد. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی نسبت به ابتدای هفته 35 ریال افزایش داشته و برابر 35265 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 6115 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 150 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای با 286 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | ۲۷ آبان تا ۲ آذر

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با چهار ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 35233 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت دلار دو ریال نسبت به ابتدای هفته افزایش داشته و برابر 35235 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5965 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته پیش 302 ریال افزایش داشته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته با افزایش سه ریالی نسبت به انتهای هفته...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۲۰ تا ۲۵آبان)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت دلار مبادلاتی در ابتدای هفته با یک ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 35190 ریال بود. قیمت دلار مبادلاتی در روز پنجشنبه با 47 ریال افزایش نسبت به ابتدای هفته برابر 35237 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5663 ریال بود. این تفاوت قیمت نسبت به هفته پیش 132 ریال تشدید شده است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 259 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش...