برچسب ها 1391

برچسب: 1391

دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال۱۳۹۱

با توجه به ابلاغ سیاست‌ها و مولفه‏‌های اقتصاد مقاومتی، از سوی مقام معظم رهبری، لازم است نسبت به ارائه چارچوب‏های نظری اقتصاد مقاومتی، تبیین مرزهای افتراق و اشتراک آن با اقتصادهای درون‌گرا و توسعه، بررسی تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی با این قبیل مفاهیم راهبردی و همچنین تجزیه و تحلیل رابطه مبانی اقتصاد مقاومتی با رفع چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران (case study) اقدام گردد. این گزارش به تجزیه و تحلیل یکی از نمونه‏های چالش‌زا در اقتصاد ایران که مربوط به موضوع بحران ارزی در سال 1391 می‏شود، اختصاص دارد. بدین معنی که اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی، در پیشگیری و...