برچسب ها Amartya Sen

برچسب: Amartya Sen

آمارتیا سن (Amartya Sen)

آمارتيا سن (Amartya Sen) طي سي سال اخير، چهره‌اي پيشرو در حوزه‌هاي اقتصاد رفاه و توسعه اقتصادي بوده است. كار وي، نگاه اقتصاددانان را به چگونگي بهبود رفاه انساني گسترش داد. سن همچنين نشان داده كه چگونه فقر و توسعه‌نيافتگي، آثاري منفي روي زنان مي‌گذارند. او خاطر نشان كرده كه اقتصادداناني كه توسعه اقتصادي را مطالعه مي‌كنند، بايد تمركز بيشتري روي توسعه فرصت‌ها براي افراد (به ويژه زنان) نموده و كمتر به افزايش درآمد ملي بپردازند. آشنایی با زندگی آمارتيا سن آمارتيا سن در سال 1933 در روستاي سانتينيكران کشور هند متولد شد. پدرش استاد شیمی در دانشگاه داکا بود. سن...