برچسب ها Daniel Kahneman

برچسب: Daniel Kahneman

دانیل کانمن (Daniel Kahneman)

دانيل كانمن (Daniel Kahneman) روانشناسي است كه نامش در زمره اقتصاددانان بزرگ قرار گرفته است. اين بدان خاطر است كه وي در دو حوزه اقتصاد تجربي و اقتصاد رفتاري پيشگام بوده و تلاش كرده رفتار واقعي مردم در موقعيت‌هاي اقتصادي را درك نمايد. كانمن با فرض انسان عقلايي مخالفت كرده زيرا معتقد است كه اين فرض توصيفي خوبي از رفتار واقعي انسان‌ها ارائه نمي‌دهد. او با كمك تحقيقات تجربي نشان داد كه افراد هنگام تصميم‌گيري، به جاي حداكثر كردن مطلوبيت، از ميان‌‌برها استفاده مي‌كنند. افراد ممكن است كاري را انجام دهند كه دوستانشان انجام مي‌دهند. آنها همچنين ممكن كاري را...